Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Základné informácie

   Materská škola Milochov 224, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 57/2012 zo dňa 24.8.2012 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy Mierová 315/10 v   Považskej Bystrici.

   Budova nachádzajúca sa v mestskej časti Milochov bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.9.2012 do správy Materskej školy, Mierová 815/10, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokovaná trieda sa tak schválením dodatku č. 4 k zriaďovacej listine MŠ Mierová stala jej súčasťou.

   V budove sa nachádza 1 trieda v ktorej je 23 detí vo veku 3-6 rokov. Z piatich pracovníkov sú 2 pedagógovia, 2 prevádzkoví pracovníci a kuchárka, ktorá zabezpečuje prevádzku školskej kuchyne a jedálne.


Elokovanú triedu vedie pani zástupkyňa Viera Čierniková.
Telefón: 042/4384140
e-mail: ms.milochov@azet.sk

 

Pravidelne organizované aktivity: Navštevované aktivity:
 • Jesenné čarovanie – výstava výtvorov
  a prác detí z jesenných plodov
 • Vystúpenie pre jubilantov v DK Milochov
 • Mikuláš medzi deťmi v MŠ
 • Vianočná besiedka pre deti a rodičov
 • Karneval
 • Návšteva knižnice v Pov. Bystrici
 • Stavanie mája
 • Deň matiek v DK Milochov
 • EKOHRY v prírode, turistická vychádzka
 • MDD športové hry
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Vesmír očami detí – výt. súťaž POS
 • Vráťme ducha Vianoc do mesta
 • Deň otvorených dverí u hasičov
 • Týždeň ochrany prírody - Deň Zeme
 • Div. predstavenie O hlúpom Janovi
 • Festival olympijských hviezdičiek
 • Rozkvitli nám púpavienky

 

 

 

 

Realizované projekty:


 • Farebný svet na papieri
 • Vitanáčik Naturáčik
 • Dúhový kolotoč – Svet rozprávok očami detí / 2 výtvarné práce/
 • Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti / 2 výtvarné práce/
 • DM – Veselé zúbky
 • Cyklický program ekovýchovy v MŠ – Ekoškôlka
 • Zdravý úsmev detí
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania

 

Krúžky:


Krúžok hudobno - pohybovej prípravy
Vedie Ladislav Pongrác
Každý utorok 12:00 - 12:45

Krúžok výtvarný ZUŠ
vedie Miroslava  Dubcová
Každú stredu 12:00 -13:30
 

Niečo o nás: 


 • Škola je situovaná v peknom prírodnom prostredí v blízkosti Nosickej priehrady, ktoré ponúka veľa možností na uplatnenie prvkov environmentálnej výchovy vo výchovno – vzdelávacom procese.
 • V priestoroch školy je herňa, „ záujmové centrá“ (výtvarné, počítačové, športové, dopravné), kde si rozvíjajú svoje zručnosti,  vedomosti.
 • V areáli je veľká školská záhrada. Slúži k realizácii rekreačných, športových, zábavných aktivít počas celého roka
 • Aj keď cestovanie nie je pre nás jednoduché, každoročne predškoláci navštevujú podujatia v Považskej Bystrici – divadelné predstavenia, koncerty ZUŠ, hasičov, knižnicu, Dni mesta, olympiáda detí MŠ, predplavecký kurz...
 • Súčasťou našej materskej školy je rodina. Dobrou spoluprácou sa nám podarilo vtiahnúť rodičov do nášho výchovného spoločenstva. Spoločne organizujeme aktivity pre deti napr.: Jesenné čarovanie, Mikulášske posedenie, vianočné besiedky, Karneval, MDD, Rozlúčku s predškolákmi.../
 • Na prezentáciu našej práce využívame vystúpenia detí s kultúrnym programom pre rodičov i širokú verejnosť v Dome kultúry v Milochove / Mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek/. Pravidelne organizujeme výstavky detských prác.
 • Aj keď patríme počtom detí k najmenším v Považskej Bystrici, význam pre deti, rodičov i občanov v mestskej časti je veľký, podieľame sa na spoločensko – kultúrnom dianí nielen v tejto časti mesta.

 

Naše ciele:


 • napĺňanie výchovno – vzdelávacích cieľov obsiahnutých v Školskom vzdelávacom programe „ Spoznávame svet okolo nás“, plánovanie činností s ohľadom na potreby a záujmy detí, rešpektujúc schopnosti, individuálne vzdelávacie potreby
 • aktívne informovanie rodičov o osobnostnom rozvoji ich detí, ochrana súkromia rodiny a zachovávanie mlčanlivosti o jej vnútorných záležitostiach , ohľaduplné a taktné správanie sa k rodičom
 • zodpovedanie výchovno – vzdelávacej činnosti poslaniu materskej školy : vytvoriť materskú školu rodinného typu, vytvoriť príjemné a priateľské prostredie pre deti, individuálne podporovať harmonický rozvoj kompetencií.

 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837617

Úvodná stránka