Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Základné informácie

Materská škola Orlové 94, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 57/2012 zo dňa 24.8.2012 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy Mierová 315/10 v   Považskej Bystrici.

   Budova nachádzajúca sa v mestskej časti Orlové bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.9.2012 do správy Materskej školy, Mierová 815/10, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokované triedy sa tak schválením dodatku č. 4 k zriaďovacej listine MŠ Mierová stali jej súčasťou.

   V budove sa nachádzajú 2 triedy, v ktorých je 45 detí vo veku 2-6 rokov. Z 8 zamestnancov školy  sú 4 pedaggogickí vrátane zástupkyne školy ,4 prevádzkoví pracovníci, z ktorých je  jedna  kuchárka a jedna vedúca školskej jedálne.


Elokované triedy vedie pani zástupkyňa Dana Bačová.
Telefón: 042/4321308
e-mail: orlove@ms-mierova.sk

Pravidelne organizované aktivity: Navštevované aktivity:
 • Šarkaniáda, nočná škôlka
 • Deň matiek
 • Veselé tekvičky – stretnutie so starými rodičmi a tvorenie tekvíc
 •  
 • Vianočná besiedka s rodinami detí
 • Karneval s rodinami detí
 • Tvorivé dielne deti a rodičia
 • Predplavecká príprava
 • Deň detí
 •  Rozlúčka s predškolákmi s rodinami detí
 • Logopedická starostlivosť
 • Vystúpenie pre jubilantov v obci

 • Div. predstavenie  podľa ponuky
 • hudobné vystúpenia podľa ponuky
 • Návšteva u hasičov na dni otvorených dverí
 • Návšteva na dopravnom ihrisku
 • Návšteva 3.ZŠ
 • Návšteva Považské osvetové stredisko
 •  
 • Ukážky pre detí dopravné prostriedky mestskej polície a hasičov
 • Účasť učiteliek pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ

 

Realizované projekty:


 • Environmetálna výchova

 

Krúžky:


Krúžok anglického jazyka

Vedie: Ing Bačíková Mária
Pondelok 11.30 -12.00 hod  I.skupina
                12.00 – 12.30 hod. II.skupina

 

Krúžok výtvarnej výchovy – ZUŠ odbor výtvarný
Vedie Mgr.Alexandra Rosina
Utorok 11,45 -13.15 hod

 

Tenisový krúžok
vedie Martin Lacko
Každý utorok 9.30 – 10.30 hod.

 

Tanečný krúžok
vedie Hrubá Jarmila
Streda  13,45 -14,30 hod

 

Krúžok spoločenských tancov

Vedie Lacková Gabriela

Každý nepárny štvrtok od 14,15 – 15,00 hod.

 

Niečo o nás:


 • Budova sa nachádza v tichom  prostredí,  obklopená veľkou záhradou, ktorú deti využívajú celoročne, na získavanie pohybových kompetencií. Triedy sú vybavené modernými  učebnými pomôckami .V lete 2012 prešla budova čiastočnou rekonštrukciou okien a následným maľovaním všetkých priestorov. V budúcnosti by sme chceli zrekonštruovať sociálne zariadenie detí aj dospelých, s prenajímateľom dohodnúť  plynofikáciu školy.
 • O výchovu a vzdelávanie sa stará skúsený pracovní tím. Využívame aj služby externých lektorov na vedenie krúžkov anglického jazyka, výtvarnej výchovy. Organizujeme tenisový krúžok, ktorému sa deti venujú 1xtýždenne pod dozorom odborného  trénera.
 • Spolupráca s rodinou je jednou z priorít, každoročne pripravujeme veľa aktivít, na ktorých sa zúčastňujú nie len deti, ale ich rodičia, starí rodičia, súrodenci, tety a ujovia.
 • Deti zapájame do rôznych výtvarných a športových súťaží , v ktorých sme dosiahli niekoľko úspechov.
 • Slávnostným  dňom  pre deti , rodičov a zamestnancov je rozlúčka s predškolákmi.  Deti sa naň pripravujú výrobou tabla nácvikom  slávnostného programu. Zástupkyňa elokovanej  triedy  a zástupca rodičov odovzdá deťom darček na pamiatku a osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
 • O našich aktivitách sa viac môžete dozvedieť v našej fotogalérií.

 

 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837542

Úvodná stránka