Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Vitajte na stránke!

   Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica sa  od 1.9.2012 zaradila medzi materské školy s právnou subjektivitou s elokovanými triedami v Orlovom a Milochove. Napriek tomu, že budova našej materskej školy je najstarším zariadením v meste, je stále príťažlivá pre rodičov a kapacitne naplnená nad 100%. Deti sú v nej  rozmiestnené v 7 triedach, z toho 2 triedy sú elokované v Orlovom a 1 trieda v Milochove. 
   O deti vo veku od 2 rokov do konca predškolského veku sa stará tím plne kvalifikovaných učiteliek a skúsené vedenie školy.  V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa a pri plnení cieľov zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.  Ústredným mottom našich snažení a aktivít je heslo HRAVO – ZDRAVO.
   Blízkosť športového areálu, krytej plavárne, štadióna, 3. základnej školy na ul. Školská ,ale aj naša veľká záhrada nám umožňuje uskutočňovať predplavecké výcviky,  detské olympiády, dni športu a množstvo iných športových podujatí počas roka. Smerujeme tiež k využitiu zimného štadióna.
   Pod odborným dohľadom externých lektorov sa naše deti realizujú v krúžku pohybovo-tanečnom, výtvarnom. Pre veľký záujem zo strany rodičov sme umožnili deťom už od 2 rokov zúčastňovať sa na hravej angličtine Hocus- Lotus. 
   Interiér materskej školy sa môže pochváliť krásne vybavenou  kuchyňou starej mamy, kde sa  uskutočňujú posedenia so starými rodičmi, rodičmi v duchu kultúrnych a folklórnych tradícii a vystupujú tu deti z folklórneho krúžku, tu si spoločne krájame a tlačíme kapustu do suda, párame perie, približujeme deťom zážitkovým učením krásne zvyky našich predkov.
   Našim ratolestiam je v materskej škole pravidelne poskytovaná aj stomatologická starostlivosť. Triedy sú neustále dopĺňané novými hračkami, knižkami, športovými potrebami, edukačnými pomôckami, odbornou literatúrou, tiež sú  vybavené počítačmi ,využívajúc  detské edukačné programy. Navštevujeme pravidelne bábkové a divadelné predstavenia, koncerty, spolupracujeme s dedinskou materskou školou v Predmieri, zúčastňujeme sa vystúpení na akciách mesta, navštevujeme detské dopravné ihrisko.
   Množstvo spoločných akcií s rodičmi – besiedky, deň matiek, otcov, lampiónový sprievod, športové odpoludnia, otvorené hodiny, karneval, stavanie mája, slávnostná rozlúčka s predškolákmi, burzy, ochutnávky zeleninových aj ovocných šalátov a nátierok...dotvára mozaiku skvelej spolupráce. Pestrý život v našej materskej škole dokumentujú  aj  fotografie na našej stránke.
   Naše snaženie naozaj smeruje k plnej spokojnosti rodičov, k čo najlepšej príprave detí na základnú školu, k šťastnému detskému úsmevu a rozžiareným očkám.
   Sme tu pre vás.

 

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837539

Úvodná stránka