Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Profil absolventa MŠ

   Absolvent predprimárneho vzdelávania by mal dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy na rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať po celý život.

Čo sa teda dieťa naučí?

V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

  • psychomotorické - na konci obdobia  dieťa zvláda sebaobslužné  a hygienické návyky, používa všetky zmysly, ovláda  základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť,, má vytvorený vzťah k vlastnému zdraviu a zdraviu iných
  • osobnostné - dieťa má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, uvedomuje si vlastnú identitu, dôsledky svojho správania
  • sociálne - dieťa sa správa empatické k druhým, hrá sa a pracuje v skupine, kolektíve, dokončí činnosť, rieši konflikty, dokáže veku primerane hodnotiť seba aj iných
  • komunikatívne - dieťa počúva s porozumením, vedie monológ a dialóg, vyjadruje svoje myšlienky, názory, prejavuje predčitateľskú gramotnosť
  • kognitívne - dieťa hľadá súvislosti, rieši problémové úlohy, uplatňuje matematické myslenie, porovnáva, odôvodňuje, hodnotí, uplatňuje vlastné predstavy o riešení
  • učebné - dieťa prejavuje zvedavosť, využíva primerané pojmy, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá, kladie otázky, učí sa spontánne, hodnotí vlastný výkon aj výkon iných, sústredí sa primerane dlhý čas
  • informačné - dieťa prejavuje radosť zo získaných informácií, využíva rôzne zdroje

 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837538

Úvodná stránka