Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Oznamy

Milí starí rodičia!

    Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Vás srdečne pozývame na stretnutie , ktoré sa

uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2019 o 15,15 hod. v triede Včielky.

Program a malé darčeky a pohostenie pre Vás pripravili naši predškoláci.

Tešíme sa na Vás! 
 


Týždeň športu „Hýb sa celá rodina“

    V rámci Európskeho týždňa športu v dňoch 23.- 30.septembra 2019 , do ktorého sa zapojila aj naša materská škola budeme aktívnejšie podporovať deti k pohybovým aktivitám a rozvoju pohybových zručností, viesť ich aktívnemu tráveniu voľného času.

Pripravili sme pre deti  veľa zaujímavých športových aktivít a veríme ,že aj vy sa do nich zapojíte.

Utorok 24.9.2019 – šarkaniáda a bobová dráha v RZ Chmelisko

Streda – 25.9.2019 - návšteva telocvične v ZŠ

Štvrtok 26.9.2019 Hýb sa celá rodina – športové popoludnie v školskej záhrade

30.9.- 4.10.2019 plavecký výcvik predškoláci

 


Oznam rodičom

šk. rok 2019/20 začína  2.septembra 2019

Prevádzka MŠ -6.00 – 16.00 hod.

Novoprijaté deti sa adaptujú v čase od 8.00 – 10.00 h.(alebo po dohovore s triednou učiteľkou)

Prvý deň je potrebné priniesť si papuče, náhradné veci na prezlečenie.

Rodičovské združenie sa uskutoční v stredu 4.septembra o 15.00h.v triede Kuriatok.

 

V tejto škôlke sa budeme spolu hrať, učiť sa a zabávať a spolu vyrastať!

                   Tešíme sa na Vás     


denrodiny.jpg


Oznam

    Riaditeľstvo MŠ Mierová 315/10 oznamuje , že rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy od 1.9.2019 sa budú vydávať od 10.-14.6.2019 v čase od 8.00 do 15.00hod.

    Rozhodnutia si musia prevziať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


OZNAM RODIČOM

    Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude prerušená:
MŠ Mierová  1.7.-26.7.2019 (4 týždne) a 26.8.- 30.8.2019 ( 4 dni)
EP Orlové 29.7.-30.8.2019 ( 5 týždňov)
EP Milochov 15.7.-30.8.2019 7 týždňov)

   Záujem o dochádzku dieťaťa  v mesiacoch júl- august  a potrebu náhradnej MŠ(EP Orlové)  je potrebné nahlásiť do 31.5.2019

   Deti z materských škôl v pôsobnosti mesta Považská Bystrica sa budú zapisovať do naplnenia kapacity MŠ v dňoch 10.-11.6.2019 v čase od 12.00 do 15.30 hod. v riaditeľni MŠ Mierová. Potrebné doklady - kartička poistenca, splnomocnenie k preberaniu dieťaťa, evidenčný lístok


 


Za Tvoju nehu mamička,miermm.jpg
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré

Milé mamičky , tvorivé dielničky a posedenie ku Dňu matiek sa uskutočnia na triedach

14. mája o 15.00 Mravčekovia

14. mája o 14.30 Včielky 

15. mája  o 15.00Kuriatka

16. mája o 15.00 Lienky


Milí rodičia!money.jpg

V týždni od 29.4. do 3.5.2019 v rámci rozvoja finančnej gramotnosti u detí predškolského veku sme pre vaše deti pripravili aktivity na tému

 „Sporím, míňam, darujem!“

Cieľom týchto aktivít je rozvíjať poznatky o tom, že peniaze sú platidlo, peniaze je potrebné zarobiť a rozhodnúť o tom, ako ich minúť, alebo usporiť, navštívime spoločne banku, poštu ....

Budeme na aktivitách podporovať rozvoj zručností rozhodovať, kritického myslenia, kreativity a komunikácie.

Prosíme vás o spoluprácu tým, že s deťmi budete aj doma na túto tému hovoriť.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu, čím sa nám podarí zvýšiť úspešnosť plánovaných  aktivít.

                                                           Vaše pani učiteľky


Riaditeľstvo Materskej školy Mierová 315/10 v Považskej Bystrici

oznamuje, že

pis detí do MŠ k 1. septembru 2019

sa uskutoční od 2.mája do 24. mája 2019

 

v materskej škole Mierová 315, EP Orlové 94 a EP Milochov 224

MŠ s kvalifikovaným pedagogickým kolektívom Vašim deťom ponúka :

 • Oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • Predplaveckú, korčuliarsku, tenisovú prípravu
 • Tanečno-pohybovú prípravu
 • Elokované pracovisko výtvarnej ZUŠ

 

Žiadosti sa prijímajú len s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa   a podpísané obidvomi zákonnými zástupcami

Kritéria prijímania detí sú zverejnené na stránke školy www.ms-mierova.sk

Tešíme sa na Vás!


OZNAM

    Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí bude materská škola a elokované pracoviská v dňoch od 29.10.2018 do 2.11.2018 fungovať v nasledovnom režime

 • MŠ Mierová - pondelok ,streda, piatok  zatvorené
 • EP Milochov - pondelok otvorené, streda, piatok zatvorené
 • EP Orlové pondelok, streda otvorené, piatok zatvorené.

                                      Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


POĎAKOVANIE

    Veľké ĎAKUJEME patrí študentom SOŠ v Považskej Bystrici, majstrom odborného výcviku a p. riaditeľovi Ing. Jánovi Kunovskému za pomoc pri riešení havarijného stavu – tečúcich radiátorov v našej „škôlke“.

    Vďaka ich ochote, odbornosti, šikovnosti boli radiátory vymenené a kúrenie obnovené  v priebehu dvoch dní.

                                                               Za deti a kolektív EP Milochov V. Čierniková

 


 

OZNAM PRE RODIČOV

    Vážení rodičia, školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018, prevádzka materskej školy je čase od 6.00 do 16.00 hod. Rodičovské združenie pre rodičov novoprijatých detí sa bude konať dňa 5. septembra 2018 (streda) o 15.00 hod v triede Kuriatok. Zoznamy detí k septembru 2018 sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nebudú zverejňovať. Nachádzajú sa vo vestibule pri riaditeľni.

skolkavola.jpgMgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    

 

 

  


praz.jpg

     Všetkým deťom a rodičom, prajeme krásne leto, plné nových zážitkov, slniečka a príjemne strávenú dovolenku. Deťom, ktoré odchádzajjú z materskej školy prajeme veľa úspechov v škole a nových kamarátov.  S ostatnými deťmi sa tešíme na stretnutie opäť v septembri.

 

                          Kolektív MŠ Mierová


OZNAM

    Riaditeľstvo MŠ Mierová 315/10 oznamuje, že rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia dieťaťa prevziať osobne v pracovných dňoch od 18.6.do 30.6.2018 v čase od 7.00 do 15.00hod.   

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


DEŇ RODINY

Srdečne Vás pozývame osláviť s nami sviatok „Deň rodiny“, ktorý sa uskutoční dňa 31.5.2018 (štvrtok) o 15.15h vo veľkej záhrade. Všetci sa už na Vás veľmi tešíme!

mier.jpg

Prosíme rodičov, aby na parkovanie použili záchytné parkovisko prizimnom štadióne (nie súkromne oproti MŠ)

 


ZÁPIS DETÍ

   Materská škola Mierová 315/10, Považská Bystrica a elokované pracoviská Milochov 224 a Orlové 94 oznamujú, že  zápis detí na predprimárne vzdelávanie k septembru 2018

sa uskutoční v mesiaci máj 2018 (od 2.5. do 31.5.2018)

Materská škola s kvalifikovaným pedagogickým kolektívom Vašim deťom ponúka :

 • Oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • Predplaveckú, korčuliarsku, tenisovú prípravu
 • Tanečno-pohybovú prípravu
 • Elokované pracovisko výtvarnej ZUŠ

   Žiadosti sa prijímajú len s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa   a podpísané obidvomi zákonnými zástupcami

    Kritéria prijímania detí sú zverejnené na web-stránke školy www.ms-mierova.sk

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


Výzva na predkladanie ponúk - Plynofikácia kotolne na
EP Milochov 224, Považská Bystrica

Materská škola Mierová 315/10, Považská Bystrica zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: „Plynofikácia kotolne  na EP Milochov 224 Považská Bystrica“ 
Lehota a miesto na predloženie ponúk: 22.8.2017 do 8.00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Materská škola  Mierová 315/10
017 01 Považská Bystrica
Tel: 042/4326911, 0908401301
e-mail:  ms.mierova@zoznam.sk

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie riaditeľky a to v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Podrobnejšie informácie a dokumenty nájdete tu.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   OZNAM PRE RODIČOV

    Oznamujeme rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa budú vydávať od 19.6. do 30.6.2017 v čase od 10.00 do 15.00 hod.
     Rozhodnutie si musia prevziať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. 

  Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica a elokované pracoviská Milochov 224 a Orlové 94 oznamujú , že  zápis detí na predprimárne vzdelávanie k septembru 2017

sa uskutoční v mesiaci máj 2017 (od 2.5. do 31.5.2017)

Materská škola s kvalifikovaným pedagogickým kolektívom Vašim deťom ponúka :

 • Oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • Predplaveckú, korčuliarsku, tenisovú prípravu
 • Tanečno-pohybovú prípravu
 • Elokované pracovisko výtvarnej ZUŠ

Žiadosti sa prijímajú len s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa   a podpísané obidvomi zákonnými zástupcami

Kritéria prijímania detí sú zverejnené na web-stránke školy www.ms-mierova.sk

 


starky.jpg

MILÍ NAŠI STARKÍ.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME DO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

DŇA 3.11.2016 tj. Štvrtok o 15.30hod.

DETI- PREDŠKOLÁCI SPRÍJEMNIA NAŠE SPOLOČNÉ POSEDENIE S KULTÚRNYM PROGRAMOM UVITÝM V KYTICI PIESNÍ, BÁSNÍ, TANCOV...

 

TEŠÍME SA NA VÁS.

 

 


Informácie z plenárneho ZRŠ

 • Rodičia boli oboznámení so školským poriadkom, ktorý je prítupný rodičom v každej šatni a na web stránke školy www.ms-mierova.sk
 • Čas prevádzky MŠ je od 6.00 do 16.00 hod.
 • Rodičia sú povinní nahlásiť bezodkladne každú zmenu bydliska, telefónneho čísla, stavu (rozvod, rozhodnutia súdu, zverenie do výchovy,hmotnú núdzu...)
 • Sledovať oznamy na nástenkách každej triedy
 • Deti sa schádzajú ráno do 7.00 v i.tr(KURIATKA) v III.tr.( LIENKY)

Rozchádzajú po 15.30 len I.tr.(KURIATKA)

 • Poplatky :11,-  na prevádzku uhrádzať do 20. v mesiaci –internet bankingom, prevodom, poštovou poukážkou, nie v hotovosti na príjmový účet do poznámky uviesť meno dieťaťa

IBAN  SK56 5600 0000 0007 6234 4002    

 • Stravné do 10 dní od doručenia šeku na stravovací účet – pri platbe IB uviesť aj meno dieťaťa

IBAN SK87 5600 0000 0007 6234 8003

 • Odhlasovať deti deň vopred do 14.30 hod. telefonicky na č.t. 042/4326911 alebo do zošita, ktorý je pri školskej kuchyni
 • Doniesť dieťaťu do MŠ: 8 ks toaletný papier

                                        1 balík hygienických vreckoviek

                                        1 balík vlhčených utierok, ak dieťa používa

                                        Náhradné veci do skrinky

                                        Staršie deti zubnú kefku, úbor na cvičenie tričko,

                                        krátke nohavice,  ponožky všetko podpísané

 • poplatok ZRŠ za každé dieťa15,- € za polrok  uhradiť v hotovosti u triednej učiteľky do 31.10.2016
 • triedny fond je individuálny podľa potreby každej triedy (1,- až 3,-€ na šk.r.)
 • do Rady školy ako zástupcovia rodičov boli zvolení Ivana Štefániková

                                                                                                    Martina Šmehylová

 • V prípade akýchkoľvek problémov obrátiť sa na riaditeľkualebo zástupkyňu školy.
 • Individuálne konzultačné hodiny poskytne po dohovore každá triedna učiteľka.
 • Krúžková činnosť je prednostne pre staršie deti : anglický jazyk, výtvarná výchova, pohybová príprava, korčuľovanie, plávanie
 • Logopedická starostlivosť 2x mesačne (lekcia 2,50€) začne 14.9.2016 o 8.00hod., záujem nových rodičov o logopedickú starostlivosť nahláste p.učiteľkám v triede

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy     


Oznam pre rodičov

oznamujeme rodičom, že školský rok 2016/17 začne v pondelok 5.septembra 2016.

Plenárne rodičovské zrduženie bude 7.9.2016 o 15.00 h.
Účasť je potrebná z dôvodu voľby zástupcov rodičov do rady školy.

                                 Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


OTVORENIE NOVEJ TRIEDY A ZÁPIS DETÍ

    Riaditeľstvo  školy vyhlasuje zápis detí k 1.9.2016  do novootvorenej zrekonštruovanej triedy v MŠ Mierová 315/10. Prijímanie žiadostí s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa je možné podať v termíne od 8.8.2016 do 26.8.2016.
 Oznam pre rodičov

    Upozorňujeme rodičov, ktorí poberali príspevok v hmotnej núdzi v 2. polroku šk. roku 2015/2016, že je potrebné predložiť Oddeleniu  pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Považská Bystrica príjmy všetkých posudzovaných osôb. Takúto možnosť majú aj rodiny, ktoré zatiaľ nepožiadali o príspevok v hmotnej núdzi.

V termíne od 15. 7. do 10. 8. 2016 je potrebné potvrdenie priniesť na Mestský úrad.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


Rekonštrukcia výplní otvorov na EP Milochov 224 Považská Bystrica

Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica vyzýva na predloženie cenovej ponuky na:

Výmenu okien na EP Milochov 224- prízemie.

Rekonštrukcia výplní otvorov pozostáva z vybúrania existujúcich okien.Do takto upravených otvorov sa osadia plastové okná  v počte 25 ks.

   Projektová dokumentácia je k dispozícii u riaditeľky MŠ Mierová315/10Považská Bystrica.

   Cenovú ponuku možno predložiť do 4.7.2016 do 8.00hod. na riaditeľstve MŠ Mierová 315/10 Považká Bystrica v uzatvorenej obálke označenej  "Súťaž-neotvárať".

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


DVE PERCENTÁ

Vážení rodičia a priaznivci našej MŠ,

   využite možnosť a darujte 2% dane Materskej škole Mierová prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región. Tlačivá  a podrobnejšie informácie na web stránke školy a u triednych učiteliek.
   V minulom roku sme vyzbierali 1056,-€, za ktoré sme deťom nakúpili nové hračky a výtvarné pomôcky.
   Tento rok plánujeme vybudovať pre deti horolezeckú stenu.

Za vašu podporu ďakujeme.

 


ZÁPIS DETÍ

    Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do Materskej školy  Mierová 315 , EP Orlové 94 a Milochov 224 k 1. septembru 2016 sa uskutoční

od 2.mája do 15.mája 2016.

  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.
   Kritériá príjamia detí sú zverejnené počas zápisu na budovách škôl a na web-stránke.

  Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


OZNAM

    Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ Mierová a EP Orlové a Milochov bude prerušená od 23.12.2015 do 10.1.2016. Prevádzka začne 11.1.2016 v pondelok.

Všetkým rodičom prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016.

 


RECEPT

Na základe vašich požiadaviek poskytujú tety kuchárky recept na pizzu:

1kg hladkej múky,1 vajce, 4-5 uvarených zemiakov,3/4l mlieka, 2 lyžice cukru, soľ, 1 droždie.

    Vymiesime a dáme na vymastený plech , kysnúť 30 minút. Zmiešame pizza korenie podľa chuti 2 dcl oleja, cesnak ,2 vajcia surové a potrieme cesto. Navrch dáme salámu, slaninu a pečieme. Na upečenú pizzu posypeme strúhaný syr a chvíľu zapečieme.
Dobrú chuť!

 


VIANOČNÁ TRŽNICA

    Vďaka Vašej podpore sme na vianočnej tržnici získali 310,-€, ktoré použijeme na dofinancovanie horolezeckej steny v školskej záhrade.

    Ďakujeme všetkým, ktorí finančne, materiálne, ale aj osobnou pomocou pomáhajú skvalitňovať vzdelávanie vašich detí v materskej škole.

                              Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


Jesenné podujatia v MŠ

 • 18.9.  sme navštívili Považsko-bystrický jarmok, kde sa deti zoznámili s ľudovými remeslami- košíkárstvom, výrobou cínových hračiek,šúpolienkami ...
   
 • 23.9. predškoláci overovali svoje schopnosti  a vedomosti z dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku pri ZŠ Nemocničná
   
 • 28.9. navštívili deti Mestskú knižnicu
   
 • 1.10. sme privítali kamarátov z družobnej Materskej školy Predmier , spoločne sme zostrojovali šarkanov a spravili veľkú "Šarkaniádu"
   
 • 2.10.  Vyvrcholením aktivít v rámci Týždňa športu boli športové hry na štadióne TJ Olympia
   
 • 16.10. boli predškoláci na exkurzii v Hvezdárni v Kysuckom Novom meste, kde sa dozvedeli mnoho nového o hviezdach a vesmíre
   
 • 19.10. sme navštívili hokejovú sieň slávy na ZŠ SNP, privítali nás žiaci I.ročníka a pozreli sme si divadelné predstavenie Aladinova lampa
   
 • 21.10.  Deti 3.a 4. triedy pripravili p rogram p re starkých zo Strojárenskej štvrte,Jelšového a Hliníkov
   
 • 26.10.  Opäť deti vystupovali pre starých rodičov a dôchodcov, ktorí chodia do MŠ pre obedy, vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.
   
 • 10.11.  sa deti zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pripravila ZUŠ odbor hudobný v Pov.Bystrici.

Detstvo bez násilianasilie copy.jpg

    Materská škola, Mierová 315/10 sa zapojí do kampane Detstvo bez násilia. Dňa 19.11.2015 od 11,00 do 12,00 podporíme túto kampaň bubnovaním na školskom dvore .

   Bližšie informácie o projekte nájdete tu.

 


Rekonštrukcia toaliet

Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica vyzýva na predloženie cenovej ponuky na:

Rekonštrukciu detských toaliet na umyvární na EP Orlové 94.

    Jedná sa o nové obklady a dlažby v 2 umyvárniach, výmenu detských toaliet a umývadiel ( 10 ks), obhliadka možná v pracovných dňoch od 10.00 do 13.00hod.
    Cenovú ponuku možno predložiť do 25.7.2015 na riaditeľstve MŠ Mierová 315/10 Považká Bystrica v uzatvorenej obálke označenej  "Súťaž-neotvárať".
 

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin
 

 • MŠ Mierová od 13. júla do 2.augusta (3 týždne) a od 24.augusta do 31.augusta 2015 (1 týždeň)
 •  EP Orlové od 27.júla do 31.augusta (5 týždňov)
 •  EP Milochov od 13.júla do 31.augusta ( 7 týždňov)

 
Potrebu náhradnej MŠ je nutné nahlásiť zástupkyniam EP a MŠ do 31.mája 2015.
Náhradná materská škola prijíma deti len do naplnenia svojej kapacity.

       Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

   Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica  a elokované pracoviská Milochov 224 a Orlové 94 oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2015/2016  sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2015.
   Prijímame deti od 2 rokov, prednostne  5 ročné deti a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.
   Prevádzka MŠ: 6:00 – 16:00 hod
O Vaše deti sa stará plne kvalifikovaný pedagogický kolektív,
  ktorý ponúka deťom naviac:play.jpg
- oboznamovanie sa s anglickým jazykom
- tanečno pohybovú činnosť
-
predplaveckú, korčuliarsku, tenisovú prípravu
- výtvarný krúžok (s p. uč. zo ZUŠ IWK)
Žiadosti sa prijímajú len s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.ms-mierova.sk

Tešíme sa na Vás.  
                                                          Kolektív MŠ Mierová


DARUJTE DVE PERCENTÁ

   Aj  v tomto roku môžu rodičia a priatelia školy darovať  2% dane z príjmu našej materskej   škole   prostredníctvom Nadácie Spoločne  pre región.
    Prosíme rodičov , ktorí sa rozhodnú darovať  2%  dane, aby použili nové tlačivo, ktoré  sme zverejnili na našej  web stránke  a doklad o darovaní odovzdali aj  v materskej škole. (doklad je potrebný  pri uplatnení  darovanej sumy  u nadácie). Viac informácii nájdete tu.

Ďakujeme!

Mgr. Anna Štefinová
    riaditeľka MŠ

 


POĎAKOVANIE

     Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom školy, ktorí nám pomáhajú pri skvalitňovaní vnútorných ,ale aj vonkajších priestorov materskej školy.

 • pánovi Orávikovi  za finančný príspevok, ktorý sme použili pri výmene podlahy na I.triede.
 • pani Kvaššayovej,
 • pánovi Surovčíkovi - Stavmex,
 • pánovi Ďurajkovi - RD Trans za materiál na opravu omietok.

Mgr. Anna Štefinová
  
  riaditeľka MŠ    


OZNAMi_1609536.gif

    Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v Milochove a Orlovom bude prerušená od 23.12.2013 (od pondelka) do 6.1.2014. Prevádzka začne 7.1.2014 ( v utorok).

,,Vinšujeme vrele, Vianoce skvelé.

A v novom roku, aby ste len šťastie mali,

na seba sa usmievali."

   Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku praje kolektív zamestnancov školy.

 


KAMPAŇ - ODSTRÁŇ OBEZITU

Vážení rodičia!
V rámci Svetového dňa výživy sa naša škola zapojí dňa 16.10.2013 do Kampane 2013- „ Odstráň obezitu“

• Výchovno- vzdelávacími aktivitami , ochutnávkami čerstvého ovocia a zeleniny,
• Poskytnutím receptov na šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia na stránke školy www.ms-mierova.sk
• Prezentovaním zdravého spôsobu života na nástenkách

chceme prispieť k zvýšeniu celospoločenského povedomia o vhodnej výžive a pohybových aktivitách ako prevencii nadváhy a obezity.

Mgr. Anna Štefinová
    riaditeľka MŠ


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

    MŠ Mierová a EP Orlové vyhlasujú v mesiaci október zber papiera. Zapojte sa aj vy do tejto aktivity, pomôžete materskej škôlke ako aj životnému prostrediu.

 


 


 

PODPORTE NÁŠ PROJEKT

  Náš projekt „Hravo-zdravo v škôlkarskej záhrade“ bol zaradený do verejného on-line hlasovania. Svojím hlasom nám môžete pomôcť získať finančné prostriedky vo výške 3100,- € na obnovu školskej záhrady. Stačí ak na stránke www.sppolocne.sk, projekty zaradené do hlasovania, vyberiete  náš projekt a zahlasujete. Ďakujeme za Vašu podporu.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ    


DEŇ OTCOV

    Pozývame Vás na oslavu Dňa otcov, ktorá sa uskutoční 17.6.2013 v čase od 14,00 do 16,00 hod. našej školskej záhrade. Príďte spolu so svojimi deťmi stráviť príjemné športové popoludnie s prekvapeniami.
 


OZNAM PRE RODIČOV 

 LeOznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk bude v mesiacoch júl- august prerušená nasledovne:

MŠ Mierová od 8.7. do 2.8. (4 týždne) a od 26.8. do 31.8. 2013 ( 1 týždeň)

EP Orlové od 22.7. do 31.8. 2013 (5 týždňov)

EP Milochov od 15.7. do 31.8.2013 (6 týždňov)

     Poplatky počas letných mesiacov sa prepočítavajú podľa záväzného prihlásenia dieťaťa - 0,5 € na 1 deň.  Prosíme rodičov, aby včas nahlásili záujem  o dochádzku, aby sme zabezpečili bezproblémovú prevádzku zariadenia.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení rodičia,

   z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a nízkeho počtu prihlásených detí, riaditeľstvo MŠ Mierová prerušuje prevádzku:
- vo štvrtok 28.3.2013 a utorok 2.4.2013 v MŠ Mierová a na elokovanom pracovisku Orlové,
- v utorok 2.4.2013 na elokovanom pracovisku Milochov.

Prevádzka začne opäť v stredu 3.4.2013.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Mierová 315/10  oznamuje, že zápis detí do materskej školy Mierová a jej elokovaných tried Milochov a Orlové sa uskutoční od 1.3.2013 do 31.3.2013.

Kritériá prijímania a žiadosti o prijatie nájdete na našej web stránke.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


OZNAM RODIČOM

   Prosíme rodičov a priaznivcov našej školy, ktorí sa rozhodli darovať 2% našej škole a odovzdajú vyhlásenie o poukázaní a potvrdenie o zaplatení dane priamo daňovému úradu, aby kópiu uvedených dokladov odovzdali aj v materskej škole. Kópie budú zaslané Nadácii Spoločne pre región, aby bolo možné vyčísliť výšku darovaných príspevkov pre konkrétnu školu. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


Ďakujeme

    všetkým rodičom a našim priaznivcom, ktorí v minulom roku darovali 2% z dane svojim deťom v našej materskej škole. Vyzbierali sme prostredníctvom Nadácie spoločne pre región 843,41 €, za ktoré sme kúpili záhradné hračky a výtvarný materiál pre deti.
    Budeme veľmi vďační, ak aj v tomto roku prispejete k rozvoju našej materskej školy a skvalitneniu života vašich detí. Bližšie informácie nájdete na stránke v časti Dve percentá

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


OZNAM PRE RODIČOV

    Vážení rodičia, s účinnosťou od 1.2.2013 sa na základe schváleného VZN Mesta Považská Bystrica mení poplatok za MŠ z 8,50 EUR mesačne na 11,00 EUR mesačne. Zároveň sa zvyšuje stravné o príspevok na réžiu 0,1 € za každý deň.
 


 


 

Štrajk učiteľov

    Z dôvodu účasti zamestnancov materskej školy na štrajku bude prevádzka MŠ Mierová 315/10 obmedzená v dňoch 26.-27.11.2012. Prevádzka bude zabezpečená na dvoch  triedach pre deti zamestnaných rodičov.
Prevádzka ET Milochov bude prerušená dňa 26.11.2012
Prevádzka ET Orlové bude prerušená 3 dni: od 26.11.2012 do 28.11.2012.
   Plná prevádzka MŠ Mierová 315/10 sa začína
od stredy 28.11.2012.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ      


OZNAM PRE RODIČOV

Dňa 19. 11. 2012 (pondelok) o 8,00 hod. sa v ET Orlové 94 uskutoční divadelné predstavenie Prasiatko Kvik a kamaráti.  Pani Maja Velšicová a Miro Fančovič prídu porozprávať príbeh prasiatka a jeho zvieracích i rozprávkových kamarátov. Vstupné je hradené zo ZRŠ.

Dana Bačová    
zástupkyňa riaditeľa


Oznam pre rodičov

Dňa 2.11.2012 (v piatok) bude prerušená prevádzka elokovanej triedy Milochov 224.

Viera Čierniková   
zástupkyňa riaditeľa


 


 

Milé babičky a deduškovia

      Dňa 30.10.2012 tj. v utorok  o 16.00 hod. vás pozývame na posedenie v škôlke v Orlovom. Pripravili sme si pre Vás malé prekvapenie. Zároveň Vás chceme poprosiť, kto má  možnosť, aby priniesol tekvice. Budeme spoločne vyrábať svetlonosov. Veríme, že s nami strávite pekné popoludnie.

Deti a kolektív MŠ
 ZA KRAJŠIU POVAŽSKÚ BYSTRICU

   Deti a kolektív MŠ Mierová sa zapojili aj do tretej etapy projektu Za krajšiu Považskú Bystricu.
   Záhony pred materskou školou sme upravili a deti si ich zdobia kamienkami, gaštanmi a tekvičkami.
   Spoločne s pani učiteľkami hrabú lístie, ktoré kompostujeme. Upravená záhrada teší nielen nás, ale aj rodičov, dôchodcov a návštevy, ktoré do našej MŠ prichádzajú.

                                                                  Kolektív MŠ


 


 

OZNAM PRE RODIČOV

    Dňa 20. 11. 2012 (utorok) o 9,00 hod. sa v MŠ Mierová 315/10, Považská Bystrica uskutoční divadelné predstavenie Prasiatko Kvik a kamaráti. Zúčastnia sa ho aj deti z elokovanej triedy v Milochove. Pani Maja Velšicová a Miro Fančovič prídu porozprávať príbeh prasiatka a jeho zvieracích i rozprávkových kamarátov zajka, šaša, kráľa... Vstupné je hradené zo ZRŠ. 

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ    


    MILÍ NAŠI STRARÍ RODIČIA

    Srdečne Vás pozývame 24.10.2012 o 15.00 hod. v MŠ Mierová na besiedku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tešíme sa na Vás.

Deti a kolektív MŠ
 


                                POZVÁNKA

     Dňa 23. 10. 2012 v utorok  sa v rámci Dňa otvorených dverí ukutoční návšteva Základnej školy, Školská 235/10 v Považskej Bystrici. Deti z MŠ Mierová 315/10, Považská bystrica  si budú môcť vyskúšať školácke lavice a dozvedia sa, aké je to byť školákom. 
     Deti z elokovaných tried v Milochove a v Orlovom sa zúčastnia rovnakej návštevy v ZŠ Školská dňa 25.10.2012 (štvrtok).

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     
      


OZNAM PRE RODIČOV

  V piatok 12.10. 2012 o 9.00 hod. sa deti III. triedy zúčastnia divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov v kine MIER . Vstupné je 1 EUR.

Mgr. Anna Štefinová
  riaditeľka MŠ      


 

 


Škôlka v Orlovom v novom šate

   Po dlhom čase sa priestory škôlky v Orlovom dočkali rekonštrukcie. Budova vo vlastníctve cirkvi, ktorú má Mesto Považská Bystrica v prenájme, dostala nové plastové okná v hodnote  11 500 EUR, ktoré zabezpečila farnosť v Považskom Podhradí. Kompletné vymaľovanie interiérov zabezpečilo Mesto Považská Bystrica. V budúcnosti sa plánuje dokončenie výmeny okien.

 

pozrite si reportáž z akcie:

 


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837544

Úvodná stránka