Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

História materskej školy

História materskej školy

 

       História materskej školy sa začala písať začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. S cieľom zapojiť do pracovného procesu čo najviac žian v bývalých Považských strojárňach prevzali budovu detských jaslí od okresnej starostlivosti 1. januára 1951. Ďalšie škôlky pribudli na ulici Kraskovej a bývalej riaditeľskej vilke. S úpadkom Považských strojární došlo aj k rušeniu sociálnych istôt občanov.

       V roku 1991 detské jasle na ulici Mierová a niekoľko budov závodných  materských škôl v Strojárenskej štvrti.

    Školský rok 1991/1992 sa otvorila materská škola s tromi triedami. Riaditeľkou sa stala Katarína Meixnerová  a pôsobilo tu ďalších 5 učiteliek- Anna Pavelková, Anna Drbliková,Anna Piešová, Anna Klusová, Zuzana Uríková. V roku 1996 pribudla ďalšia trieda.

Vo februári 1998 miesto riaditeľky obsadila mgr.Anna Štefinová.

V roku 2000 prešla budova od považských strojární do bezplatného prenájmu pod správu Okresného úroadu –odboru školstva v Považskej Bystrici. Materskú školu navštevovalo 90 detí v štyroch triedach s 8 pani učiteľkaqmi, tromi upratovačkami a 2 kuchárkami.

    V školskom roku 2002/2003 prešli všetky školy a školské zariadenia do pôsobnosti miest a obcí. Zriaďovateľom sa stalo mesto Považská Bystrica. Vtedajší primátor mesta Ľuboš Lackovič  na osobnej návšteve materskej školy vyslovil ubezpečenie, že mesto je pripravené  na úlohu zriaďovateľa a neplánuje školy rušiť.

Materská škola pre svoju výhodnú polohu využívala vo veľkej miere futbalový štadión, krytú plaváreň aj zimný štadión pre rozvoj pohybových schopností detí.

    V roku 2005 správca úpadku Považských strojární  predal budovu materskej školy firme Partner Progress a.s. a odvtedy materská škola sídli v týchto prenajatých priestoroch. Počas týchto rokov došlo len k nutným opravám na budove školy.

    Od septembra 2012  má  materská škola právnu subjektivitu a patria k nej dve elokované pracoviská EP Milochov a EP Orlové.

    V roku 2014 zriaďovateľ vybudoval  pre veľký záujem o umiestnenie detí do materských škôl triedu pre 2-3 ročné deti.

   V súčasnosti má škola 5 tried , 110 detí a 10 učiteliek, EP Orlové 2 triedy a štyri učiteľky a EP Milochov 1 triedu s dvomi učiteľkami. Škola podporuje vzdelávanie a výchovu detí vlastným školským vzdelávacím programom „ Hravo – zdravo za poznaním“.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837582

Úvodná stránka