Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

História materskej školy

HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY V MILOCHOVE

 

  História materskej školy je úzko spojená s históriou bývalej Základnej školy v Milochove.

Milochov ako obec preukázateľne existovala už na začiatku 15. storočia. Po vzniku Československej republiky patril do politického okresu Považská Bystrica. V roku 1979 bola obec pričlenená k mestu ako jej mestská časť.

    Škola v Milochove plnila svoje poslanie v podstate bez prerušenia od dávnej histórie.

Súčasná budova bola daná do užívania 1.9.1958. Postavilo ju Vodohospodárske rozvojové a investičné stredisko v Bratislave. Náklady na postavenie školy činili 1 835 445 Kčs.       

    Materská škola bola v budove zriadená 12.9.1960 ako samostatný subjekt. Umiestnená bola  na prízemie, priestory boli čiastočne upravené. Zriadená v tom období  bola aj školská kuchyňa so školskou jedálňou pre deti základnej školy.

    V MŠ pôsobili vo vedúcej funkcii: Jozefína Dušičková, p.Belásová, Ľubica Slováková, Jarmila Zjavková, Danica Fľaková. Od  1.8.2000 bola riaditeľku MŠ Viera Čierniková.

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo základnú školu už iba 10 žiakov a z toho dôvodu bola k 31.8.2011 zrušená. Od septembra 2011 je budova využívaná iba materskou školou.

MŠ fungovala ako jednotriedna, v školskom roku 2011/2012 nepostačovala kapacita a zriadená bola druhá trieda s poldennou prevádzkou.

 

1.9.2012 nastala zmena v právnom postavení MŠ Milochov. MŠ Milochov 224 zanikla a vznikol nový právny subjekt MŠ Mierová 315/10 Považská Bystrica – elokované pracovisko Milochov.

Počas existencie materskej školy prebehli v priestoroch viaceré zmeny. Zrekonštruované boli sociálne zariadenia, umyvárka detí, vybudovaná bola minipráčovňa so sprchovacím kútom. V septembri 2017 prebehla plynofikácia budovy, zrekonštruovaná bola kotolňa. O rok neskôr v rámci projektu Mesta Považská Bystrica boli vymenené staré okná za plastové v celých priestoroch materskej školy. Školský rok 2018/2019 deti začali v triede s vymeneným novým nábytkom, novými ležadlami. 

Zveľaďovanie priestorov pokračuje aj naďalej, aby deti,  ktoré tu trávia veľkú časť dňa, boli vo vyhovujúcom a estetickom prostredí.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár1837604

Úvodná stránka