Prechod na navigáciu Hlavné menu
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Základné informácie

Materská škola Orlové 94, Považská Bystrica sa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 57/2012 zo dňa 24.8.2012 stala Elokovaným pracoviskom Materskej školy Mierová 315/10 v   Považskej Bystrici.

   Budova nachádzajúca sa v mestskej časti Orlové bola zverená vrátane pozemku, školskej záhrady, inventára, strojov a DHM s účinnosťou od 1.9.2012 do správy Materskej školy, Mierová 815/10, Považská Bystrica na plnenie jej verejnoprospešných funkcií. Elokované triedy sa tak schválením dodatku č. 4 k zriaďovacej listine MŠ Mierová stali jej súčasťou.

   V budove sa nachádzajú 2 triedy, v ktorých je 42 detí vo veku 2-6 rokov. Z piatich pracovníkov sú 4 pedagógovia, 3 prevádzkoví pracovníci a kuchárka, ktorá zabezpečuje prevádzku školskej kuchyne a jedálne.


Elokované triedy vedie pani zástupkyňa Dana Bačová.
Telefón: 042/4321308
e-mail: orlove@ms-mierova.sk

Pravidelne organizované aktivity: Navštevované aktivity:
 • Šarkaniáda, nočná škôlka
 • Deň matiek
 • Veselé tekvičky – stretnutie so starými rodičmi a tvorenie tekvíc
 • Predplavecká príprava
 • Rozlúčka s predškolákmi s rodinami detí
 • Sokoliari
 • Vianočná besiedka s rodinami detí
 • Karneval s rodinami detí
 • Deň detí - hudobná šou fešák Píno

 

 

 

 

 

 

 • Vystúpenie pre jubilantov v obci
 • Gašparko –tanečno – hud.vystúpenie umeleckého súboru Sľuk
 • Div. predstavenie  v kine Mier Danka a Janka,
 • O hlúpom Janovi,
 • Bábkové divadlo Žilina- spojené s Mikulášom
 • Návšteva u hasičov na dni otvorených dverí
 • Návšteva na dopravnom ihrisku
 • Návšteva 3.ZŠ
 • Návšteva ŠZŠI
 • Vitanáčik
 • Hudobná šou
 • Exkurzia  na letisku Slavnica
 • Ukážky pre detí dopravné prostriedky mestskej polície a hasičov

 

Realizované projekty:


 • Moja rodina , moja škôlka
 • Environmetálna výchova
 • Zdravý úsmev

 

Krúžky:


Krúžok anglického jazyka
Pondelok 11.30 -12.00 hod  I.skupina
                  12.00 – 12.30 hod. II.skupina

Krúžok výtvarnej výchovy – ZUŠ odbor výtvarný
Vedie p.uč. Lojková, Pekárová
Utorok 12.15 -13.30 hod

Tenisový krúžok
vedie Martin Lacko
Každý utorok 9.30 – 10.30
Poplatok 1 hod. 4,-€

Tanečný krúžok
vedie Gabriela Lacková
Štvrtok  14.30 -15.15 hod
Bezplatne


Krúžok IT (interaktívna tabuľa)
vedie Mgr.Jana Valkárová
Streda  14.30-15.15 hod.
Bezplatne

Literárny krúžok
vedie Dana Bačová
Každý nepárny týždeň 12.15 – 12.45 hod.
Bezplatne

 

Niečo o nás:


 • Budova sa nachádza v tichom  prostredí,  obklopená veľkou záhradou, ktorú deti využívajú celoročne, na získavanie pohybových kompetencií. Triedy sú vybavené modernými  učebnými pomôckami .V lete 2012 prešla budova čiastočnou rekonštrukciou okien a následným maľovaním všetkých priestorov. V budúcnosti by sme chceli zrekonštruovať sociálne zariadenie detí aj dospelých, s prenajímateľom dohodnúť  plynofikáciu školy.
 • O výchovu a vzdelávanie sa stará skúsený pracovní tím. Využívame aj služby externých lektorov na vedenie krúžkov anglického jazyka, výtvarnej výchovy. Organizujeme tenisový krúžok, ktorému sa deti venujú 1xtýždenne pod dozorom odborného  trénera.
 • Spolupráca s rodinou je jednou z priorít, každoročne pripravujeme veľa aktivít, na ktorých sa zúčastňujú nie len deti, ale ich rodičia, starí rodičia, súrodenci, tety a ujovia.
 • Deti zapájame do rôznych výtvarných a športových súťaží , v ktorých sme dosiahli niekoľko úspechov.
 • Slávnostným  dňom  pre deti , rodičov a zamestnancov je rozlúčka s predškolákmi.  Deti sa naň pripravujú výrobou tabla nácvikom  slávnostného programu. Zástupkyňa elokovanej  triedy  a zástupca rodičov odovzdá deťom darček na pamiatku a osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
 • O našich aktivitách sa viac môžete dozvedieť v našej fotogalérií.

 

 


 

webygroup

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1562692

Úvodná stránka