Prechod na navigáciu Hlavné menu
Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica

Materská škola


 

DVE PERCENTÁ

Vážení rodičia a priaznivci našej MŠ,

   využite možnosť a darujte 2% dane Materskej škole Mierová prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región. Tlačivá  a podrobnejšie informácie na web stránke školy a u triednych učiteliek.
   V minulom roku sme vyzbierali 1056,-€, za ktoré sme deťom nakúpili nové hračky a výtvarné pomôcky.
   Tento rok plánujeme vybudovať pre deti horolezeckú stenu.

Za vašu podporu ďakujeme.

 


ZÁPIS DETÍ

    Riaditeľstvo školy oznamuje, že zápis detí do Materskej školy  Mierová 315 , EP Orlové 94 a Milochov 224 k 1. septembru 2016 sa uskutoční

od 2.mája do 15.mája 2016.

  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.
   Kritériá príjamia detí sú zverejnené počas zápisu na budovách škôl a na web-stránke.

  Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


OZNAM

    Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ Mierová a EP Orlové a Milochov bude prerušená od 23.12.2015 do 10.1.2016. Prevádzka začne 11.1.2016 v pondelok.

Všetkým rodičom prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016.

 


RECEPT

Na základe vašich požiadaviek poskytujú tety kuchárky recept na pizzu:

1kg hladkej múky,1 vajce, 4-5 uvarených zemiakov,3/4l mlieka, 2 lyžice cukru, soľ, 1 droždie.

    Vymiesime a dáme na vymastený plech , kysnúť 30 minút. Zmiešame pizza korenie podľa chuti 2 dcl oleja, cesnak ,2 vajcia surové a potrieme cesto. Navrch dáme salámu, slaninu a pečieme. Na upečenú pizzu posypeme strúhaný syr a chvíľu zapečieme.
Dobrú chuť!

 


VIANOČNÁ TRŽNICA

    Vďaka Vašej podpore sme na vianočnej tržnici získali 310,-€, ktoré použijeme na dofinancovanie horolezeckej steny v školskej záhrade.

    Ďakujeme všetkým, ktorí finančne, materiálne, ale aj osobnou pomocou pomáhajú skvalitňovať vzdelávanie vašich detí v materskej škole.

                              Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy   


Jesenné podujatia v MŠ

 • 18.9.  sme navštívili Považsko-bystrický jarmok, kde sa deti zoznámili s ľudovými remeslami- košíkárstvom, výrobou cínových hračiek,šúpolienkami ...
   
 • 23.9. predškoláci overovali svoje schopnosti  a vedomosti z dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku pri ZŠ Nemocničná
   
 • 28.9. navštívili deti Mestskú knižnicu
   
 • 1.10. sme privítali kamarátov z družobnej Materskej školy Predmier , spoločne sme zostrojovali šarkanov a spravili veľkú "Šarkaniádu"
   
 • 2.10.  Vyvrcholením aktivít v rámci Týždňa športu boli športové hry na štadióne TJ Olympia
   
 • 16.10. boli predškoláci na exkurzii v Hvezdárni v Kysuckom Novom meste, kde sa dozvedeli mnoho nového o hviezdach a vesmíre
   
 • 19.10. sme navštívili hokejovú sieň slávy na ZŠ SNP, privítali nás žiaci I.ročníka a pozreli sme si divadelné predstavenie Aladinova lampa
   
 • 21.10.  Deti 3.a 4. triedy pripravili p rogram p re starkých zo Strojárenskej štvrte,Jelšového a Hliníkov
   
 • 26.10.  Opäť deti vystupovali pre starých rodičov a dôchodcov, ktorí chodia do MŠ pre obedy, vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.
   
 • 10.11.  sa deti zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pripravila ZUŠ odbor hudobný v Pov.Bystrici.

Detstvo bez násilia

    Materská škola, Mierová 315/10 sa zapojí do kampane Detstvo bez násilia. Dňa 19.11.2015 od 11,00 do 12,00 podporíme túto kampaň bubnovaním na školskom dvore .

   Bližšie informácie o projekte nájdete tu.

 


Rekonštrukcia toaliet

Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica vyzýva na predloženie cenovej ponuky na:

Rekonštrukciu detských toaliet na umyvární na EP Orlové 94.

    Jedná sa o nové obklady a dlažby v 2 umyvárniach, výmenu detských toaliet a umývadiel ( 10 ks), obhliadka možná v pracovných dňoch od 10.00 do 13.00hod.
    Cenovú ponuku možno predložiť do 25.7.2015 na riaditeľstve MŠ Mierová 315/10 Považká Bystrica v uzatvorenej obálke označenej  "Súťaž-neotvárať".
 

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin
 

 • MŠ Mierová od 13. júla do 2.augusta (3 týždne) a od 24.augusta do 31.augusta 2015 (1 týždeň)
 •  EP Orlové od 27.júla do 31.augusta (5 týždňov)
 •  EP Milochov od 13.júla do 31.augusta ( 7 týždňov)

 
Potrebu náhradnej MŠ je nutné nahlásiť zástupkyniam EP a MŠ do 31.mája 2015.
Náhradná materská škola prijíma deti len do naplnenia svojej kapacity.

       Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka školy    


 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

   Materská škola Mierová 315/10 Považská Bystrica  a elokované pracoviská Milochov 224 a Orlové 94 oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2015/2016  sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2015.
   Prijímame deti od 2 rokov, prednostne  5 ročné deti a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.
   Prevádzka MŠ: 6:00 – 16:00 hod
O Vaše deti sa stará plne kvalifikovaný pedagogický kolektív,
  ktorý ponúka deťom naviac:
- oboznamovanie sa s anglickým jazykom
- tanečno pohybovú činnosť
-
predplaveckú, korčuliarsku, tenisovú prípravu
- výtvarný krúžok (s p. uč. zo ZUŠ IWK)
Žiadosti sa prijímajú len s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke
www.ms-mierova.sk

Tešíme sa na Vás.  
                                                          Kolektív MŠ Mierová


DARUJTE DVE PERCENTÁ

   Aj  v tomto roku môžu rodičia a priatelia školy darovať  2% dane z príjmu našej materskej   škole   prostredníctvom Nadácie Spoločne  pre región.
    Prosíme rodičov , ktorí sa rozhodnú darovať  2%  dane, aby použili nové tlačivo, ktoré  sme zverejnili na našej  web stránke  a doklad o darovaní odovzdali aj  v materskej škole. (doklad je potrebný  pri uplatnení  darovanej sumy  u nadácie). Viac informácii nájdete tu.

Ďakujeme!

Mgr. Anna Štefinová
    riaditeľka MŠ

 


POĎAKOVANIE

     Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom školy, ktorí nám pomáhajú pri skvalitňovaní vnútorných ,ale aj vonkajších priestorov materskej školy.

 • pánovi Orávikovi  za finančný príspevok, ktorý sme použili pri výmene podlahy na I.triede.
 • pani Kvaššayovej,
 • pánovi Surovčíkovi - Stavmex,
 • pánovi Ďurajkovi - RD Trans za materiál na opravu omietok.

Mgr. Anna Štefinová
  
  riaditeľka MŠ    


OZNAM

    Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v Milochove a Orlovom bude prerušená od 23.12.2013 (od pondelka) do 6.1.2014. Prevádzka začne 7.1.2014 ( v utorok).

,,Vinšujeme vrele, Vianoce skvelé.

A v novom roku, aby ste len šťastie mali,

na seba sa usmievali."

   Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku praje kolektív zamestnancov školy.

 


KAMPAŇ - ODSTRÁŇ OBEZITU

Vážení rodičia!
V rámci Svetového dňa výživy sa naša škola zapojí dňa 16.10.2013 do Kampane 2013- „ Odstráň obezitu“

• Výchovno- vzdelávacími aktivitami , ochutnávkami čerstvého ovocia a zeleniny,
• Poskytnutím receptov na šaláty z čerstvej zeleniny a ovocia na stránke školy www.ms-mierova.sk
• Prezentovaním zdravého spôsobu života na nástenkách

chceme prispieť k zvýšeniu celospoločenského povedomia o vhodnej výžive a pohybových aktivitách ako prevencii nadváhy a obezity.

Mgr. Anna Štefinová
    riaditeľka MŠ


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

    MŠ Mierová a EP Orlové vyhlasujú v mesiaci október zber papiera. Zapojte sa aj vy do tejto aktivity, pomôžete materskej škôlke ako aj životnému prostrediu.

 


 


 

PODPORTE NÁŠ PROJEKT

  Náš projekt „Hravo-zdravo v škôlkarskej záhrade“ bol zaradený do verejného on-line hlasovania. Svojím hlasom nám môžete pomôcť získať finančné prostriedky vo výške 3100,- € na obnovu školskej záhrady. Stačí ak na stránke www.sppolocne.sk, projekty zaradené do hlasovania, vyberiete  náš projekt a zahlasujete. Ďakujeme za Vašu podporu.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ    


DEŇ OTCOV

    Pozývame Vás na oslavu Dňa otcov, ktorá sa uskutoční 17.6.2013 v čase od 14,00 do 16,00 hod. našej školskej záhrade. Príďte spolu so svojimi deťmi stráviť príjemné športové popoludnie s prekvapeniami.
 


OZNAM PRE RODIČOV 

 LeOznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk bude v mesiacoch júl- august prerušená nasledovne:

MŠ Mierová od 8.7. do 2.8. (4 týždne) a od 26.8. do 31.8. 2013 ( 1 týždeň)

EP Orlové od 22.7. do 31.8. 2013 (5 týždňov)

EP Milochov od 15.7. do 31.8.2013 (6 týždňov)

     Poplatky počas letných mesiacov sa prepočítavajú podľa záväzného prihlásenia dieťaťa - 0,5 € na 1 deň.  Prosíme rodičov, aby včas nahlásili záujem  o dochádzku, aby sme zabezpečili bezproblémovú prevádzku zariadenia.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Vážení rodičia,

   z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a nízkeho počtu prihlásených detí, riaditeľstvo MŠ Mierová prerušuje prevádzku:
- vo štvrtok 28.3.2013 a utorok 2.4.2013 v MŠ Mierová a na elokovanom pracovisku Orlové,
- v utorok 2.4.2013 na elokovanom pracovisku Milochov.

Prevádzka začne opäť v stredu 3.4.2013.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ Mierová 315/10  oznamuje, že zápis detí do materskej školy Mierová a jej elokovaných tried Milochov a Orlové sa uskutoční od 1.3.2013 do 31.3.2013.

Kritériá prijímania a žiadosti o prijatie nájdete na našej web stránke.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


OZNAM RODIČOM

   Prosíme rodičov a priaznivcov našej školy, ktorí sa rozhodli darovať 2% našej škole a odovzdajú vyhlásenie o poukázaní a potvrdenie o zaplatení dane priamo daňovému úradu, aby kópiu uvedených dokladov odovzdali aj v materskej škole. Kópie budú zaslané Nadácii Spoločne pre región, aby bolo možné vyčísliť výšku darovaných príspevkov pre konkrétnu školu. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


Ďakujeme

    všetkým rodičom a našim priaznivcom, ktorí v minulom roku darovali 2% z dane svojim deťom v našej materskej škole. Vyzbierali sme prostredníctvom Nadácie spoločne pre región 843,41 €, za ktoré sme kúpili záhradné hračky a výtvarný materiál pre deti.
    Budeme veľmi vďační, ak aj v tomto roku prispejete k rozvoju našej materskej školy a skvalitneniu života vašich detí. Bližšie informácie nájdete na stránke v časti Dve percentá

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     


OZNAM PRE RODIČOV

    Vážení rodičia, s účinnosťou od 1.2.2013 sa na základe schváleného VZN Mesta Považská Bystrica mení poplatok za MŠ z 8,50 EUR mesačne na 11,00 EUR mesačne. Zároveň sa zvyšuje stravné o príspevok na réžiu 0,1 € za každý deň.
 


 


 

Štrajk učiteľov

    Z dôvodu účasti zamestnancov materskej školy na štrajku bude prevádzka MŠ Mierová 315/10 obmedzená v dňoch 26.-27.11.2012. Prevádzka bude zabezpečená na dvoch  triedach pre deti zamestnaných rodičov.
Prevádzka ET Milochov bude prerušená dňa 26.11.2012
Prevádzka ET Orlové bude prerušená 3 dni: od 26.11.2012 do 28.11.2012.
   Plná prevádzka MŠ Mierová 315/10 sa začína
od stredy 28.11.2012.

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ      


OZNAM PRE RODIČOV

Dňa 19. 11. 2012 (pondelok) o 8,00 hod. sa v ET Orlové 94 uskutoční divadelné predstavenie Prasiatko Kvik a kamaráti.  Pani Maja Velšicová a Miro Fančovič prídu porozprávať príbeh prasiatka a jeho zvieracích i rozprávkových kamarátov. Vstupné je hradené zo ZRŠ.

Dana Bačová    
zástupkyňa riaditeľa


Oznam pre rodičov

Dňa 2.11.2012 (v piatok) bude prerušená prevádzka elokovanej triedy Milochov 224.

Viera Čierniková   
zástupkyňa riaditeľa


 


 

Milé babičky a deduškovia

      Dňa 30.10.2012 tj. v utorok  o 16.00 hod. vás pozývame na posedenie v škôlke v Orlovom. Pripravili sme si pre Vás malé prekvapenie. Zároveň Vás chceme poprosiť, kto má  možnosť, aby priniesol tekvice. Budeme spoločne vyrábať svetlonosov. Veríme, že s nami strávite pekné popoludnie.

Deti a kolektív MŠ
 ZA KRAJŠIU POVAŽSKÚ BYSTRICU

   Deti a kolektív MŠ Mierová sa zapojili aj do tretej etapy projektu Za krajšiu Považskú Bystricu.
   Záhony pred materskou školou sme upravili a deti si ich zdobia kamienkami, gaštanmi a tekvičkami.
   Spoločne s pani učiteľkami hrabú lístie, ktoré kompostujeme. Upravená záhrada teší nielen nás, ale aj rodičov, dôchodcov a návštevy, ktoré do našej MŠ prichádzajú.

                                                                  Kolektív MŠ


 


 

OZNAM PRE RODIČOV

    Dňa 20. 11. 2012 (utorok) o 9,00 hod. sa v MŠ Mierová 315/10, Považská Bystrica uskutoční divadelné predstavenie Prasiatko Kvik a kamaráti. Zúčastnia sa ho aj deti z elokovanej triedy v Milochove. Pani Maja Velšicová a Miro Fančovič prídu porozprávať príbeh prasiatka a jeho zvieracích i rozprávkových kamarátov zajka, šaša, kráľa... Vstupné je hradené zo ZRŠ. 

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ    


    MILÍ NAŠI STRARÍ RODIČIA

    Srdečne Vás pozývame 24.10.2012 o 15.00 hod. v MŠ Mierová na besiedku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tešíme sa na Vás.

Deti a kolektív MŠ
 


                                POZVÁNKA

     Dňa 23. 10. 2012 v utorok  sa v rámci Dňa otvorených dverí ukutoční návšteva Základnej školy, Školská 235/10 v Považskej Bystrici. Deti z MŠ Mierová 315/10, Považská bystrica  si budú môcť vyskúšať školácke lavice a dozvedia sa, aké je to byť školákom. 
     Deti z elokovaných tried v Milochove a v Orlovom sa zúčastnia rovnakej návštevy v ZŠ Školská dňa 25.10.2012 (štvrtok).

Mgr. Anna Štefinová
riaditeľka MŠ     
      


OZNAM PRE RODIČOV

  V piatok 12.10. 2012 o 9.00 hod. sa deti III. triedy zúčastnia divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov v kine MIER . Vstupné je 1 EUR.

Mgr. Anna Štefinová
  riaditeľka MŠ      


 

 


Škôlka v Orlovom v novom šate

   Po dlhom čase sa priestory škôlky v Orlovom dočkali rekonštrukcie. Budova vo vlastníctve cirkvi, ktorú má Mesto Považská Bystrica v prenájme, dostala nové plastové okná v hodnote  11 500 EUR, ktoré zabezpečila farnosť v Považskom Podhradí. Kompletné vymaľovanie interiérov zabezpečilo Mesto Považská Bystrica. V budúcnosti sa plánuje dokončenie výmeny okien.

 

pozrite si reportáž z akcie:

 


 

webygroup

dnes je: 31.5.2016

meniny má: Petrana, Petronela

podrobný kalendár1027329

Úvodná stránka